Ανακοινώνεται ότι βρίσκονται σε λειτουργία οι παρακάτω ιστότοποι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.:
ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»
ΠΜΣ «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»