ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

2018-12-09T20:32:09+02:00

Ορισμός ligand (μονοδραστικά, πολυδραστικά, χηλικά κλπ) και αριθμού συναρμογής. Γεωμετρίες [...]