Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ΠΠΔΕ, οι οποίοι δήλωσαν το μάθημα ΕΨ900 «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» και δεν επιλέχθηκαν να το παρακολουθήσουν από το Τμήμα της Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, μπορούν να το αντικαταστήσουν με το μάθημα Κ109 «Ιστορία και Επιστημολογία θετικών επιστημών», μέχρι τις 30.10.2020, μαζί με τα οφειλόμενα μαθήματά τους.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη δηλώσει το Κ109, μπορούν να επιλέξουν κατά το εαρινό εξάμηνο ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 

  Τίτλος Μαθήματος Εξάμ. Κωδ. Τύπος1
1 Πραγματικά, Εικονικά και Υβριδικά Εργαστήρια πάνω σε Αρχές και Νόμους της Χημείας στην τυπική και άτυπη Εκπαίδευση 6o H13 Ημιυποχρεωτικό
2 Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στη Χημεία και Διδασκαλία με Χρήση Τηλεκπαιδευτικών Δικτύων 8ο Κ107 Επιλογής Α & Προαιρετικό Β, Γ, Δ
3 Πληροφορική στο Χημικό Εργαστήριο 8ο Κ108 Επιλογής Α, Β &

Προαιρετικό Γ, Δ