Αγαπητοί φοιτητές,

Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, πτυχιακή εργασία μπορείτε να πάρετε μέχρι και το 10ο εξάμηνο σπουδών. Επομένως, θα πρέπει να προβείτε στη σχετική δήλωση τελειώνοντας το 8ο εξάμηνο σπουδών σας και πριν την έναρξη του 9ου και 10ου εξαμήνου.

Thesis_selection

Από τη Γραμματεία