Σας διαβιβάζουμε έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου του ΑΠΘ με ΑΠ 33004/02-06-2021 και
θέμα: "Σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 / Επισήμανση".
3067 ΘΗΔ 2_ ΔΙΕΞ_ΕΞ_ΑΠΟΣ_ΑΞΙΟΛ_ΕΑΡ_ΕΞ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΥΣ 2020_21_ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ_signed