ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Διαβιβάζουμε Αναγγελία Διαγωνισμού – Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2020 για τις κατηγορίες Επιστημονικών και Διπλωματικών Εργασιών (Προπτυχιακές-Μεταπτυχιακές).

www.oikopolisawards.gr