Η Οργανωτική Επιτροπή των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2019 αναγγέλει την διαδικασία πρόσκλησης/υποβολής υποψηφιοτήτων για έργα που ολοκληρώθηκαν κατά το 2018 για όλους τους Τομείς και κατηγορίες.

Καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των τομέων Επιστήμης και Διπλωματικών Εργασιών είναι η 15η Μαρτίου 2019 και των τομέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών & Ιδρυμάτων, ΜΜΕ και Επιχειρήσεων η 30η Μαρτίου 2019.

Αιτήσεις Συμμετοχής και Φόρμα Περιγραφής Εργου θα βρείτε στο www.oikopolisawards.gr