ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποψηφίων   2020 του ΠΜΣ “Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση” για προσωπική εξ αποστάσεως συνέντευξη