Πρόσκληση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Χημική Τεχνολογία (κωδικοί Υ14 & ΥΧΤ271).

Για τη συμμετοχή στην εξέταση παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να ακολουθήσουν τις οδηγίες που υπάρχουν στο blog του Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, στο ακόλουθο link:
http://egaxt.blogspot.com/2020/09/x-14-271.html