Κοινοποίηση:
-AUTh News
-IFT (κ.κ. Feynerol, Σπυροπούλου)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης σχετικά με συμμετοχή γαλλόφωνων φοιτητών και φοιτητριών, με το συντονισμό γαλλόφωνου/-ης καθηγητή/-τριας, σε κριτική επιτροπή απονομής του λογοτεχνικού βραβείου Goncourt Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το Μάιο 2021.

Προθεσμία υποβολής επιστολής επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, από τον/την καθηγητή/-τρια που θα συντονίζει τη φοιτητική ομάδα, είναι η 15η Νοεμβρίου 2020.