Η ρυθμιστική Αρχή και δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρισμού και Υδάτων Dubai Electricity and Water Authority ( https://www.dewa.gov.ae/en/about-dewa ) απευθύνει πρόσκληση προς τους φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για συμμετοχή τους σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα το Δέκαθλο Ηλιακής Ενέργειας Μ. Ανατολής (Solar Decathlon Middle East 2020), το οποίο αφορά σε διαγωνισμό μεταξύ φοιτητικών ομάδων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενεργειακώς αυτόνομων οικιών εντός ορισμένης χρονικής προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες :  https://www.solardecathlonme.com/ .