Την 12η Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη του 8ου ορόφου του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα κας. Ασπασίας Μαστραλέξη (Χημικού, MSc. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων) με τίτλο: «Προϊόντα ονομασίας προέλευσης και ανάπτυξη νέων από ποικιλίες ελιάς της Χαλκιδικής. Έλεγχος ποιότητας με έμφαση στη διατροφική αξία» ενώπιον της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Όσοι ενδιαφέρονται, είναι ευπρόσδεκτοι για να την παρακολουθήσουν.

Η επιβλέπουσα της διατριβής

Καθηγήτρια Μαρία Τσιμίδου