Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μ μ ο Dr. Onur ÖZDİKİCİERLER, μεταδιδακτορικός ερευνητής από το Food Engineering Department του Ege University (Turkey) θα δώσει διάλεξη με τα
αποτελέσματα της 6μηνης έρευνάς του στο ΕΧΤΤ.

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
“Detection of complex cases of Virgin Olive Oil Adulteration Using ATR-FTIR
and Chemometrics
αίθουσα 106, ισόγειο Παλαιού Χημείου (Τμήμα Χημείας, ΣΘΕ).

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.