Το κοινό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο “Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα”, των Τμήματων Ιατρικής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (ΤΕΦΑΑ) και Χημείας του ΑΠΘ  ανακοινώνει την εισαγωγή σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και η προώθηση της έρευνας σχετικά με την πρώιμη διάγνωση, την πρόληψη  και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Κύριος στόχος του προγράμματος αποτελεί η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων που θα αποκομίσουν από τη φοίτησή τους, με γενικότερο στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων σε σχέση με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και την διαμόρφωση της επαγγελματικής τους πορείας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΔΜΠΣ Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα