Ακολουθεί συνημμένη η πρόσκληση για την ορκωμοσία φοιτητών και διδακτόρων στις 9/4/2019:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ορκωμοσίας 9-4-2019