Τα Tμήματα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, Πολιτικών Mηχανικών, Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, Xημικών Mηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και  Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθενται να λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) με τίτλο “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού”τη διετία 2020-2022, με δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3274/08.08.2018 –Υπ. Απόφαση 28919/05.07.2018.

Κατεύθυνση A ́-Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων (έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Κατεύθυνση B ́-Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών (έως 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

http://prosynapo.web.auth.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2020-2022