ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥποψήφιωνΓιαΣυνέντευξηΠΜΣ_Επιστ&Τεχν_ΗΣ_29_9_2020_fin