Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους διδάκτορες για συμμετοχή στο Hong Kong Laureate Forum (γνωστικά αντικείμενα: Astronomy, Life Sciences, Medicine, Mathematical Sciences), που θα διεξαχθεί 15-20 Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το link : https://www.hklaureateforum.org/en/

Η οργανωτική επιτροπή του Forum θα επιλέξει τους 200 πλέον άριστους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν. Στους επιλεγέντες θα καλυφθούν τα έξοδα (διαμονής, διατροφής, κοινωνικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών επισκέψεων και θα εξετασθεί η περίπτωση οικονομικής στήριξης για τα έξοδα ταξιδίου στο Hong Kong).

Pamphlet_HK Laureate Forum

HK Laureate Forum_Ms Baxevanidou