Ακολουθούν συνημμένες οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, ακαδ. έτους 2019-2020:

ΠΜΣ Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία 2019

ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία 2019

ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική 2019

ΠΜΣ Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία 2019

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 19 Απριλίου 2019

Οι συνεντεύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που αναγράφονται παρακάτω:

Δ-ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική :

  • Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και
  • Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (συνεντεύξεις σε 11μελή επιτροπή)

ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση Χερσαίων & Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων:

  • Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και
  • Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (συνεντεύξεις στην επιτροπή αξιολόγησης του ΠΜΣ)

Δ-ΠΜΣ Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία:

  • Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και
  • Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 (συνεντεύξεις σε 8μελή επιτροπή)

ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία & Βιοτεχνολογία Φυτών:

  • Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 (προσωπικές συνεντεύξεις)
  • Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 (συνεντεύξεις στην ολομέλεια του ΠΜΣ)

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί στα e-mail των υποψηφίων από τη γραμματεία