5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Global Study Program AUTH-CHIBA

« Space and Religion”

Διοργάνωση

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής και το το Chiba University της Ιαπωνίας συνεχίζουν την 5η διοργάνωση του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος (GSP) υλοποιώντας την Επιστημονική Συμφωνία Συνεργασίας ανάμεσα στα δυο πανεπιστημιακά ιδρύματα

Φιλοσοφία

Η προσέγγιση της από κοινού διοργάνωσης της θεματικής του Προγράμματος, όπως και η εκπαιδευτική πρακτική των διαλέξεων και εργασιών πεδίου, σε συνδυασμό με την επίλυση θεωρητικών προβλημάτων, στο πλαίσιο  εργαστηρίων, από μικτές ομάδες εργασίας ελλήνων και ιαπώνων φοιτητών με πολυεπιστημονικό υπόβαθρο, αποτελεί την εκπαιδευτική και πολιτιστική πρόκληση της δράσης

Περίοδος

Το πρόγραμμα με θέμα «Space and Religion ”, διάρκειας 2 εβδομάδων, υλοποιείται φέτος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με την επιστημονική υποστήριξη καθηγητών των δύο πανεπιστημίων την περίοδο 1-15 Μαρτίου 2020 και θα το παρακολουθήσουν συνολικά 25 φοιτητές και από τα δύο πανεπιστήμια

Τόπος διεξαγωγής

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ

Διαλέξεις

Θα γίνουν από Ιάπωνες και Έλληνες καθηγητές

Κριτήρια επιλογής

Επίδοση, κίνητρα συμμετοχής, διεθνούς γνώση εμπειρία, ικανοποιητική γνώση της αγγλικής  γλώσσας (θα συνεκτιμηθεί η γνώση της ιαπωνικής γλώσσας)

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καλούνται οι φοιτητές που φοιτούν από το 2ο έτος σπουδών και εξής, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2019 με αίτηση στο email fagathi@plandevel.auth.gr. Η αίτηση θα περιλαμβάνει:

 Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης (ημ/μην/ετ.), Έτος φοίτησης

Πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://authchiba2014.wordpress.com

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ελένη Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Συντονίστρια της Συμφωνίας Auth – Chiba