Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2019-2020 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 696/16-5-2018 Απόφαση Ίδρυσης και Λειτουργίας του Προγράμματος (Κ.Α.Δ:29704)
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
(APPLIED PHYSICS) με ειδίκευση στη: Φυσική Περιβάλλοντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2019-2020 Ψ7ΒΜ46ΨΖ2Ν-ΒΡ4

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2019-2020(1)