Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί για 1η φορά στην Ελλάδα το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγρο-επιχειρηματικότητας – Global Agripreneurs Summit (https://facagro.com/gas/), στις 7-11 Σεπτεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με τους διοργανωτές του συνεδρίου, εξασφαλίστηκαν δωρεάν προσκλήσεις (το αρχικό κόστος συμμετοχής είναι 150€) για να δοθούν με απόλυτη προτεραιότητα (περιορισμένος αριθμός) σε μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και φοιτητές του ΑΠΘ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και παραλαβή του σχετικού κωδικού της προσφοράς γίνεται ηλεκτρονικά με την αποστολή των ακόλουθων πληροφοριών (στα Αγγλικά), στο email hello@facagro.com :

  • Name of the participant
  • I am visitor from A.U.Th.
  • I want to participate at the 4th Global Agripreneurs Summit

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο:

Το αντικείμενο του  φετινού Global Agripreneurs Summit, αφορά στη Βιομηχανία Τροφίμων και τη Γεωργία και στοχεύει στη συγκέντρωση του οικοσυστήματος για την ενδυνάμωση των σχέσεων των μερών του, ώστε να ενισχυθούν δεσμοί αλλά κυρίως να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τη βιομηχανία. Το συνέδριο συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες, πρωτοπόρους στην καινοτομία, επενδυτές κι άλλους ενδιαφερόμενους, εστιάζοντας στις αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και στην ταχεία ανάπτυξη του τομέα της αγρο-τεχνολογίας. Θα παρουσιαστούν επίσης,  λύσεις αιχμής “from farm to fork” ώστε οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της βιωσιμότητας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της παραγωγής και της ιχνηλασιμότητας.

Μερικά από τα θέματα που θα απασχολήσουν το φετινό συνέδριο είναι:

  • Το Blockchain στην γεωργία: θα μπορούσε να είναι το κλειδί στην ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων;
  • Quantum Computing: πώς θα μπορούσε αυτό να συμβάλει στη διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού;
  • AI & Robotics: τι σημαίνει αυτό για τη μελλοντική επιχειρηματική κοινότητα;
  • Μεγάλα δεδομένα: πώς ενδυναμώνουμε τον αγρότη και μετατοπίζουμε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού;
  • Διατροφή: πώς θα εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους καταναλωτές μας;
  • Κατανόηση των πλεονεκτημάτων της Συνθετικής Βιολογίας έναντι της Αναγεννητικής Γεωργίας
  • Τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης για την αγροτική βιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων