Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα στη μνήμα ΜΑΤΗ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ