Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική

 

Περιβαλλοντική Βιολογία

 

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

 

Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 16 Απριλίου 2021

Οι συνεντεύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που αναγράφονται παρακάτω:

 

Δ-ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική :

  • Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και
  • Τρίτη 11 Μαΐου 2021 (συνεντεύξεις σε 11μελή επιτροπή)

 

Δ-ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία:

  • Τρίτη 11 Μαΐου 2021 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και
  • Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 (συνεντεύξεις σε 9μελή επιτροπή)

 

Δ-ΠΜΣ Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία:

  • Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και
  • Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 (συνεντεύξεις σε 8μελή επιτροπή)

 

ΠΜΣ Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία:

  • Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 (προσωπικές συνεντεύξεις)
  • Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 (συνεντεύξεις στην ολομέλεια του ΠΜΣ)

 

ΠΜΣ.Π.Β 2021

ΠΜΣ ΜΕΒΦ-ΠΒ 2021

ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία 2021

ΠΜΣ.ΜΒΒ 2021