Κοινοποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

ΠΜΣ Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Συνδιοργάνωση: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης & Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τηλέφωνο 2810.39.4860

Fax 2810.39.4569

Συγγράμματα 3-4-2020

MSC_ONCO_PROK_2020-21-ΑΔΑ