Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

 Μαζί με τις ευχές μας για ένα δημιουργικό 2020, σας στέλνουμε το δελτίο της Agence universitaire de la Francophonie – Europe de l’Ouest (έκδοσης 23.12.2019), με τις νέες προκηρύξεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. προκήρυξη μεταδιδακτορικής υποτροφίας για έρευνα πεδίου στην Αϊτή

(17.000 ευρώ), απευθυνόμενη σε διδάκτορες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, στην υγεία, στο περιβάλλον κ.ά.  Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού και εντάσσεται στο έργο «Amélioration des services de soins d’urgence en zone urbaine en Haïti». Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 30.1.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://www.fondation-croix-rouge.fr/wp-content/uploads/2019/12/fcrf-appels-2019-urgences-haiti.pdf.

 

  1. Προκήρυξη τρίμηνης υποτροφίας για διδάσκοντες και ερευνητές σε πανεπιστήμια της Ρουμανίας. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 15.2.2020. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/

 

  1. Πρόσκληση υποβολής άρθρων για το περιοδικό Revue internationale des francophonies (Université Jean Moulin Lyon 3 και Institut international pour la Francophonie). Ημερομηνία λήξης υποβολής: 

20.3.2020. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/12/Appel-a%CC%80-contributions-Hanoi%CC%88-final-011.pdf

 

  1. Πρόκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για υποτροφία φοίτησης στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master Erasmus Mundus « Philosophies allemandes et françaises : enjeux contemporains » (PhiAFEC). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο φιλοσοφίας και να μιλούν γαλλικά ή γερμανικά. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 21.1.2020. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://europhilomem.hypotheses.org/

 

Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε τις δράσεις της Agence universitaire de la Francophonie που αφορούν τη Δυτική Ευρώπη στον ιστότοπο https://www.auf.org/europe-ouest, ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για πρωτοβουλίες και έργα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Συντονίστρια της AUF (e-mail: tdimi@frl.auth.gr, Tel.: +30 2310 997563, Mob.: +30 6944206044, Url: http:// www.dimitroulia.gr).

 

Παράλληλα επισυνάπτεται και η νεότερη ηλεκτρονική έκδοση του δελτίου της Agence universitaire de la Francophonie – Europe de l’Ouest από 15.1.2020, με επιπρόσθετες προκηρύξεις. https://www.auf.org/europe-ouest/