Επισυνάπτονται 3 προκηρύξεις για την εισαγωγή μεταπτυχιακων φοιτητών για το  ακ. έτος 2019-2020 των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΜΣ_ΣΗΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΜΣ_ΑΤΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΜΣ_ΦΥΣ