ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (ΠΜΣ-ΜΒΝΑ), διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έως και την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021. Η γλώσσα στην οποία γίνονται οι διαλέξεις είναι η Αγγλική και το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:

https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/admission/how-to-apply

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 23η Απριλίου 2021.

Ο Διευθυντής Σπουδών,

Δ. Καρδάσης, Καθηγητής Βιοχημείας

 

ANNOUNCEMENT

The Graduate Program “The Molecular Basis of Human Diseases” of the University of Crete Medical School announces that the call for applications for new graduate students regarding academic year 2021-2022 is now open.  

Eligible applicants should hold an MD or BSc degree from Departments of Schools of Health Sciences (Medicine, Dentistry, Nursing, Pharmacy) or Biological Sciences (Biology, Molecular Biology, Genetic Biotechnology, Biochemistry, Chemistry).

Courses will start in the Fall of 2021 and a Master’s degree will be awarded after the successful completion of four (4) academic semesters. The official language of the Program is English and has no fees.

For additional information and application forms visit: https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/admission/how-to-apply

The deadline for the submission of applications is April 23rd, 2021.

 

The Director of the Graduate Program,

Dimitris Kardassis, Professor of Biochemistry