Σας προωθούμε την προκήρυξη νέων θέσεων για το Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» και για το Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις είναι έως 13 Ιουνίου 2019.

prokirixi_dms_linguistics_school_fo_english_auth prokirixi_dms_english_and_american_studies_school_fo_english_auth