Ακολουθεί συνημμένη Προκήρυξη (στα ελληνικά και στα αγγλικά)  για την εισαγωγή τεσσάρων (4) Υποψηφίων Διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019 του Τμήματός Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

CALL_FOR_PROPOSALS_2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΑΡ_2019