Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει  για το ακ. έτος 2020-2021 την Εισαγωγή οκτώ (8) Υποψηφίων Διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ