Επισυνάπτεται Προκήρυξη (στα ελληνικά και στα αγγλικά) για την Εισαγωγή έντεκα (11) Υποψηφίων Διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020 του Τμήματός:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ_ENG