Προκήρυξη για θέσεις πρακτικής στην EFSA

 

Ενημέρωση από τον συνάδελφο, απόφοιτο του Τμήματός μας Ερμόλαο Βερβέρη, 

για προκήρυξη για θέσεις πρακτικής στην EFSA, για όλα τα τμήματα.

Οι ασκούμενοι θα κληθούν σε δύο intakes, 1η Μαΐου 2021 και 1η Ιουλίου 2021.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί κατά κανόνα από 5 έως 12 μήνες, με μηνιαίες απολαβές (grant) 1170€.

Tα βασικά προαπαιτούμενα είναι:

  • γνώση αγγλικών (τουλάχιστον επίπεδο B2),
  • πτυχίο (τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας, με ημερομηνία αποφοίτησης πριν από την προθεσμία της προκήρυξης)

https://www.linkedin.com/posts/ermolaosververis_trainee-careers-youngprofessional-activity-6737293257853730816-niG4