Το Τµήµα Χηµείας του ΑΠΘ, για το χειµερινό εξάµηνο 2018-2019, καλεί τους ενδιαφεροµένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος μέχρι 31/01/2019 και ώρες 12:00­-13:30.

Περισσότερα

Προκήρυξη επιλογής υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Έντυπο αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής