Το Τµήµα Χηµείας του ΑΠΘ, για το εαρινό εξάµηνο 2018-2019, καλεί τους ενδιαφεροµένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος  μέχρι 30/06/2019 και ώρες 12:00­-13:30.

Σχετικές Πληροφορίες

Πλήρης Προκήρυξη (pdf)

Έντυπο αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής