Σας ανακοινοποιούμε την προκήρυξη ανάδειξης των Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Χημείας, επειδή, ύστερα από υπόδειξη του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού, αλλάζει η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Ως νέα ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ