Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την Προκήρυξη για τις εκλογές των Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος.

ΨΠΣΝ46Ψ8ΧΒ-Ε6Ν

ΑΙΤΗΣΗ Διευθυντή του Τομέα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Διευθυντή του Τομέα