Επισυνάπτεται η προκήρυξη του ΔΠΜΣ “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2019-2020