Σας προωθούμε την προκήρυξη νέων θέσεων ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Διερμηνείας, ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

prokirixi_exetaseon_dierminias_2019-20_diavgeia