Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Β κύκλου σεμιναρίων της Εθνικής Αρχής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  τα οποία πραγματοποιούνται στην Αθήνα.

Programma B Kyklos Seminarion