α) Γενικά Μαθηματικά

(Τρίτη 11-12-2017, ώρα 5-8 μ.μ.) Αίθουσα A΄ – Ισόγειο Παλαιού Κτιρίου Χημείου.

β) Φυσική (Γεν. Φυσική)

(Τετάρτη 12-12-2017, ώρα 5-8 μ.μ.) Αίθουσα A΄ – Ισόγειο Παλαιού Κτιρίου Χημείου.

γ) Ανόργανη Χημεία

(Πέμπτη 13-12-2017, ώρα 5-8 μ.μ.) Αίθουσα A΄ – Ισόγειο Παλαιού Κτιρίου Χημείου.

Σχετικές Πληροφορίες

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ενημέρωση σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019