Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιταλικής γλώσσας, Σεπτέμβριος 2020