Πρόσκληση για συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου για το μάθημα «Πράσινη Χημεία» θα λάβουν μόνο οι φοιτητές που έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους στους διδάσκοντες του μαθήματος. Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει πιθανότατα προφορικά και σύντομα θα σταλούν αναλυτικές οδηγίες.

Οι Διδάσκοντες

Α. Ζουμπούλης, Κ. Τριανταφυλλίδης, Φ. Πελέκα