Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EuropeanMedicinesAgency- EMA) προκήρυξε θέσεις 10μηνης πρακτικής άσκησης, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτώβρη 2020: https://careers.ema.europa.eu/

Tα προαπαιτούμενα για την αίτηση είναι η πρόσφατη απόκτηση πτυχίου (αποφοίτηση μικρότερη από 12 μήνες) & η γνώση αγγλικής σε επίπεδο Γ1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες, το αντικείμενο, τα καθήκοντα της εκάστοτε θέσης, και τα κριτήρια επιλογής εδώ: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB