Όπως έχει γίνει σχετική ενημέρωση με προηγούμενη ανακοίνωση, λόγω των εκτάκτων και ειδικών συνθηκών στις οποίες βρισκόμαστε, δεν είναι δυνατή η  πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για την απόκτηση του ΠΠΔΕ κατά το τρέχον εξάμηνο από το σύνολο των φοιτητών που δήλωσαν το σχετικό μάθημα και είναι πάρα πολλοί.

Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό  φοιτητών/τριών που προγραμματίζουν να λάβουν το πτυχίο τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2020, αποφασίστηκε η εξής τελική ρύθμιση:

  • Οι παρακάτω αναφερόμενοι 15 φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν συνολικά έως και 10 μαθήματα για την λήψη του πτυχίου τους (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του κανονικού Προγράμματος Σπουδών, της πτυχιακής και όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών για την απόκτηση του ΠΠΔΕ), θα πραγματοποιήσουν και θα ολοκληρώσουν την Πρακτική Ασκηση κατά την περίοδο του Ιουνίου 2020 (όπως έχει ήδη ανακοινωθεί)

ΑΕΜ:

9156

9290

8980

9231

9021

9050

9092

9098

9032

9222

8997

9141

9182

9163

9152

  • Οι παρακάτω αναφερόμενοι 10 φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν συνολικά 11 μαθήματα για την λήψη του πτυχίου τους (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του κανονικού Προγράμματος Σπουδών, της πτυχιακής και όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών για την απόκτηση του ΠΠΔΕ), θα ξεκινήσουν άμεσα την πραγματοποίηση της Πρακτικής Ασκησης, την οποία όμως θα ολοκληρώσουν κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

ΑΕΜ:

9180

9132

9227

8943

9205

9189

9208

9217

9147

9294

Καλούνται όλοι οι παραπάνω φοιτητές και φοιτήτριες, και των δύο κατηγοριών, να επικοινωνήσουν άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον υπεύθυνο Καθηγητή του μαθήματος κ. Παναγιώτη Γιαννακουδάκη στο panjian@chem.auth.gr

Οι υπόλοιποι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Ασκηση κατά την διάρκεια του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.