Το εαρινό εξάμηνο του  ακαδημαϊκού έτους  2019-2020 (με την δημοσίευση του ΦΕΚ)  θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο   «ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»

 

ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ