Οι τριτοετείς φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Χημείας, μπορούν να δηλώσουν το ημι-υποχρεωτικό μάθημα Η13 (Πραγματικά, Εικονικά και Υβριδικά Εργαστήρια πάνω σε Αρχές και Νόμους της Χημείας στην τυπική και άτυπη Εκπαίδευση) ως ένα από τα τρία ημι-υποχρεωτικά μαθήματα του 6ου εξαμήνο ή πέραν αυτών ως προαιρετικό μάθημα.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι τεταρτοετείς φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να λάβουν το ΠΠΔΕ, μπορούν επίσης να δηλώσουν το ημι-υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου με κωδικό Η13, εφόσον ως τριτοετείς δεν είχαν δηλώσει ένα επιπλέον από τα διδασκόμενα στο εαρινό εξάμηνο ημι-υποχρεωτικά μαθήματα  ως προαιρετικό μάθημα