Η εκπαιδευτική διαδικασία για τη φετινή χρονιά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και τις αποφάσεις του Τμήματος και της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.

Έτσι, οι διαλέξεις των τεσσάρων (4) μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθούν  εξ αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας Zoom και την υποστήριξη της ιστοσελίδας κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα e-learning του A.Π.Θ.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται πληροφορίες για όλα τα μαθήματα.

Μάθημα Ημέρες & Ώρες Zoom meeting e-learning Διδάσκοντες
Υ01
Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι
Δευτέρα 12:00-14:00
Τετάρτη 14:00-16:00
Ψωμάς Γεώργιος
Ακρίβος Περικλής
Λαζαρίδης Θεόδωρος
Χατζηδ
ητρίου Αντώνιος
Υ02
Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας
Τετάρτη 16:00-18:00
Παρασκευή 09:00-11:00
Γηρούση Στέλλα
Ζώτου Αναστασία – Στέλλα
Τζαναβάρας Παρασκευάς
Τσόγκας Γεώργιος
Υ03
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
στη Χημεία Ι
Τρίτη 14:00-16:00

Παρασκευή 11:00-13:00

Γαβριήλ Δημήτριος
Γιαννακουδάκης Ανδρέας
Σιγάλας Μιχάλης
Χαριστός Νικόλαος
Υ04
Φυσική Ι
Δευτέρα 10:00-12:00
Παρασκευή 13:00-15:00
Αγγελακέρης Μαυροειδής
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης


Συμμετοχή στα Zoom meetings των διαλέξεων

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να διαθέτουν Η/Υ, tablet ή κινητό τηλέφωνο με κάμερα, μικρόφωνο και πρόσβαση στο internet και είναι εξοικειωμένοι σχετικά με τη χρήση του Ζοοm (https://it.auth.gr/el/zoomparticipant).
Η πρόσβαση στο Zoom meeting κάθε διάλεξης γίνεται μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων του παραπάνω πίνακα.
Για όλες τις διαλέξεις κάθε εβδομάδας θα συνδέεστε στο  ίδιο Zoom meeting στις καθορισμένες μέρες και ώρες.
Την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Zoom δεν το έχετε ήδη κάνει.

Πρόσβαση στη σελίδα e-learning κάθε μαθήματος

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να διαθέτουν Η/Υ, tablet ή κινητό τηλέφωνο και πρόσβαση στο internet.
Η πρόσβαση στη σελίδα  e-learning κάθε μαθήματος γίνεται μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων του παραπάνω πίνακα.
Προς το παρόν θα εισέρχεστε στις σελίδες e-learning ως “Επισκέπτες” (δείτε οδηγίες εδώ).
Μετά την εγγραφή σας θα εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό που θα σας δοθεί.