Οι παραδόσεις του μαθήματος Γενικής και Ανόργανης Χημείας Ι για τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος ξεκινούν την Τετάρτη 14/10 κα ώρα 14:00.
Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τον επόμενο σύνδεσμο την ώρα του μαθήματος, όπως αυτό προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Topic: Geniki kai Anorgani I

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/93002265674?pwd=WEFzaEFKTXcvR3ZNZFpIMEkyNW43Zz09

Meeting ID: 930 0225 5674
Passcode: 086896

Θα πραγματοποιηθεί επίσης ενημέρωση για όλα όσα σχετίζονται με τη διαδικασία πραγματοποίησης παραδόσεων, εργαστηρίων και τελικής αξιολόγησης του μαθήματος.