Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια των δύο μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας και Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση του συνόλου των εργαστηριακών ασκήσεων κάθε μαθήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.

Οι αίθουσες των εργαστηρίων έχουν περιορισμένη χωρητικότητα και λόγω των ειδικών συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία θα πρέπει να γίνει κατανομή μικρού αριθμού φοιτητών σε πολλές εργαστηριακές  περιόδους.

Ειδικά στην περίπτωση της Ανόργανης Χημείας προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι εργαστηριακών ασκήσεων επειδή το πλήθος των πρωτοετών φοιτητών υπερβαίνει τις δυνατότητες των αιθουσών του εργαστηρίου. Ο πρώτος κύκλος θα αρχίσει άμεσα και ο δεύτερος αμέσως μετά το τέλος του πρώτου, κάτι που τοποθετείται στα μέσα Νοεμβρίου. Για το λόγο αυτό, όσον αφορά τις «εγγραφές» στο εργαστήριο της Ανόργανης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, δηλαδή οι πρώτοι που θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους θα περιληφθούν στον πρώτο κύκλο εργαστηρίων και οι υπόλοιποι στον δεύτερο.  Αυτό έχει προφανώς επίπτωση στην κατανομή των φοιτητών στο εργαστήριο του μαθήματος της Αναλυτικής Χημείας.

Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι
Τρίτη 08:30 – 10:30            (33 άτομα)
Τρίτη 11:00 – 13:00            (33 άτομα)
Τετάρτη 09:00 – 12:00 Τετάρτη 08:30 – 10:30      (33 άτομα
Τετάρτη 11:00 – 13:00      (33 άτομα)
Πέμπτη 09:00 – 12:00 Πέμπτη 08:30 – 10:30        (33 άτομα)
Πέμπτη 11:00 – 13:00        (33 άτομα)

Παρακαλείστε λοιπόν, για να εγγραφείτε σε ένα τμήμα του εργαστηρίου της Γενικής και Ανόργανης Χημείας Ι να δηλώνετε την ημέρα προτίμησής σας με μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση

akrivos@chem.auth.gr

Το μήνυμα πρέπει να σταλεί μέχρι την Παρασκευή 16/10 και ώρα 14:00 να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία.

Επώνυμο – Όνομα – ημέρα προτίμησης – δεύτερη ημέρα προτίμησης

Προσοχή
Αυτοί που θα δηλώσουν την Τρίτη θα εγγραφούν αυτομάτως στο τμήμα της Τετάρτης για την Αναλυτική.
Αυτοί που θα δηλώσουν Τετάρτη θα εγγραφούν στο τμήμα της Πέμπτης της Αναλυτικής.
Αυτοί που θα δηλώσουν την Πέμπτη θα εγγραφούν στο τμήμα της Τετάρτης της Αναλυτικής για την επόμενη εβδομάδα.

Η κατάταξη σε ημέρα θα πραγματοποιηθεί με χρονική σειρά προτεραιότητας, μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ασκούμενων για κάθε τμήμα.

Τα εργαστήρια της Ανόργανης Χημείας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Μετά το πέρας των δηλώσεων θα αναρτηθούν στο χώρο e-learning των δύο μαθημάτων κατάλογοι των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν κάθε εργαστηριακό τμήμα.